1 (edited by kitzik 2008-05-26 11:25:25)

http://noujoumonogatari.sakura.ne.jp/ps … kiouki.jpg

Front cover titled "Dokioki", not "Dokiou Ki"

~ meow ~