Topic: [FIXED][IBM PC] Name change

http://redump.org/disc/42828/

Rename to: Terrorist Takedown - Tajne Operacje & Wilczy Szaniec (Poland)